Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
655905

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện Bá Thước chú trọng công tác cán bộ nữ

Ngày 17/01/2014 14:34:17

(THO) - Trong những năm qua, huyện Bá Thước luôn chú trọng công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý của Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, các ngành, các cấp để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ nữ có trình độ, năng lực đảm đương các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cấp ủy các cấp xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia công tác xã hội ngày càng nhiều hơn, chủ động hơn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của gia đình và xã hội. Ban thường vụ huyện ủy đã có định hướng cụ thể thông qua chương trình hành động, kế hoạch, chương trình công tác cấp ủy hàng năm. Cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ nữ. Ban tổ chức tham mưu cho huyện ủy, chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các cấp ủy, chính quyền, hội liên hiệp phụ nữ, chỉ đạo rà soát bổ sung, từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách đối với nguồn quy hoạch cán bộ nữ và thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ nữ. Huyện cũng đã có những chính sách thu hút, ưu tiên, tạo điều kiện khi tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ. Do đó, tỷ lệ cán bộ nữ giữ các cương vị chủ chốt trong huyện nâng lên đáng kể. Cụ thể, nhiệm kỳ 2010-2015, cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện là 5/38 đồng chí, tham gia ban thường vụ 1/11 đồng chí. Đối với cấp xã, cán bộ nữ tham gia cấp ủy là 51/326 đồng chí, tăng so với nhiệm kỳ 2005-2010 là 15 đồng chí. Số nữ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011 là 12/40 người (đạt 30%); nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 12/35 người; nữ đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2004-2011 là 149/605 người, nhiệm kỳ 2011-2016 là 201/601 người, trong đó có 1 đồng chí là đại biểu Quốc hội. Cán bộ nữ lãnh đạo quản lý công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện là 23 đồng chí, tăng so với năm 2010 là 5 đồng chí; cấp xã, thị trấn là 30 người, tăng so với năm 2010 là 3 người (từ năm 2010 đến nay, 100% các xã, thị trấn đều có cán bộ chủ chốt của hội phụ nữ tham gia cấp ủy). Toàn huyện có 5.664 đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 1.899 đồng chí, chiếm 33,5%.

Kết quả trên cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ đều tăng qua từng năm và là nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ huyện Bá Thước tham gia các chức danh lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở vẫn còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực (mới đạt từ 10-15%) và phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở cấp xã, các đơn vị sự nghiệp (giáo dục, y tế), khối Đảng, đoàn thể, còn trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, các ngành khối kinh tế còn ít. Nguyên nhân do một bộ phận cán bộ nữ vẫn còn thiếu sự rèn luyện trong học tập và công tác để phấn đấu vươn lên. Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chưa thật đầy đủ và sâu sắc, chưa thấy hết vị trí, ý nghĩa của việc quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ nữ tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Việc bố trí, sử dụng cán bộ nữ hằng năm tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp (đặc biệt là sinh viên có trình độ cao đẳng, đại học) còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự mất cân đối về cơ cấu cán bộ ở các cơ quan, đơn vị của huyện. Số cán bộ nữ được bố trí đi đào tạo, bồi dưỡng còn ít.

Để khắc phục yếu kém trên, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trương Văn Lịch thì, trong thời gian tới, huyện Bá Thước sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; phát huy vai trò của chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác phụ nữ, cán bộ nữ và thực hiện có hiệu quả các bước quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ nữ, bảo đảm ở các cấp, ngành, lĩnh vực đều có cán bộ nữ. Nâng tỷ lệ cán bộ nữ thông qua công tác đào tạo, tuyển dụng để đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng đạt từ 25% trở lên, các cơ quan, đơn vị 20% trở lên, có 20% cán bộ lãnh đạo là nữ; tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo các phòng, ban, ngành từ 25-30%. Ban tổ chức tham mưu cho cấp ủy theo dõi việc thực hiện quy hoạch cán bộ nữ; phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tỷ lệ nữ tham gia các khóa học đạt từ 30% trở lên, bảo đảm công tác tạo nguồn cán bộ nữ đạt tỷ lệ cân đối trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của huyện.

Huyện Bá Thước chú trọng công tác cán bộ nữ

Đăng lúc: 17/01/2014 14:34:17 (GMT+7)

(THO) - Trong những năm qua, huyện Bá Thước luôn chú trọng công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý của Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, các ngành, các cấp để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ nữ có trình độ, năng lực đảm đương các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cấp ủy các cấp xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia công tác xã hội ngày càng nhiều hơn, chủ động hơn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của gia đình và xã hội. Ban thường vụ huyện ủy đã có định hướng cụ thể thông qua chương trình hành động, kế hoạch, chương trình công tác cấp ủy hàng năm. Cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ nữ. Ban tổ chức tham mưu cho huyện ủy, chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các cấp ủy, chính quyền, hội liên hiệp phụ nữ, chỉ đạo rà soát bổ sung, từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách đối với nguồn quy hoạch cán bộ nữ và thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ nữ. Huyện cũng đã có những chính sách thu hút, ưu tiên, tạo điều kiện khi tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ. Do đó, tỷ lệ cán bộ nữ giữ các cương vị chủ chốt trong huyện nâng lên đáng kể. Cụ thể, nhiệm kỳ 2010-2015, cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện là 5/38 đồng chí, tham gia ban thường vụ 1/11 đồng chí. Đối với cấp xã, cán bộ nữ tham gia cấp ủy là 51/326 đồng chí, tăng so với nhiệm kỳ 2005-2010 là 15 đồng chí. Số nữ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011 là 12/40 người (đạt 30%); nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 12/35 người; nữ đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2004-2011 là 149/605 người, nhiệm kỳ 2011-2016 là 201/601 người, trong đó có 1 đồng chí là đại biểu Quốc hội. Cán bộ nữ lãnh đạo quản lý công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện là 23 đồng chí, tăng so với năm 2010 là 5 đồng chí; cấp xã, thị trấn là 30 người, tăng so với năm 2010 là 3 người (từ năm 2010 đến nay, 100% các xã, thị trấn đều có cán bộ chủ chốt của hội phụ nữ tham gia cấp ủy). Toàn huyện có 5.664 đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 1.899 đồng chí, chiếm 33,5%.

Kết quả trên cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ đều tăng qua từng năm và là nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ huyện Bá Thước tham gia các chức danh lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở vẫn còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực (mới đạt từ 10-15%) và phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở cấp xã, các đơn vị sự nghiệp (giáo dục, y tế), khối Đảng, đoàn thể, còn trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, các ngành khối kinh tế còn ít. Nguyên nhân do một bộ phận cán bộ nữ vẫn còn thiếu sự rèn luyện trong học tập và công tác để phấn đấu vươn lên. Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chưa thật đầy đủ và sâu sắc, chưa thấy hết vị trí, ý nghĩa của việc quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ nữ tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Việc bố trí, sử dụng cán bộ nữ hằng năm tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp (đặc biệt là sinh viên có trình độ cao đẳng, đại học) còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự mất cân đối về cơ cấu cán bộ ở các cơ quan, đơn vị của huyện. Số cán bộ nữ được bố trí đi đào tạo, bồi dưỡng còn ít.

Để khắc phục yếu kém trên, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trương Văn Lịch thì, trong thời gian tới, huyện Bá Thước sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; phát huy vai trò của chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác phụ nữ, cán bộ nữ và thực hiện có hiệu quả các bước quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ nữ, bảo đảm ở các cấp, ngành, lĩnh vực đều có cán bộ nữ. Nâng tỷ lệ cán bộ nữ thông qua công tác đào tạo, tuyển dụng để đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng đạt từ 25% trở lên, các cơ quan, đơn vị 20% trở lên, có 20% cán bộ lãnh đạo là nữ; tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo các phòng, ban, ngành từ 25-30%. Ban tổ chức tham mưu cho cấp ủy theo dõi việc thực hiện quy hoạch cán bộ nữ; phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tỷ lệ nữ tham gia các khóa học đạt từ 30% trở lên, bảo đảm công tác tạo nguồn cán bộ nữ đạt tỷ lệ cân đối trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của huyện.

Tình hình kinh tế xã hội